BIP
3. Sandomierski batalion radiotechniczny
Dowództwo


DOWÓDCA
ZASTĘPCA DOWÓDCY - SZEF SZTABU
mjr Paweł GRELEWSKISZEF SZKOLENIA
por. Michał GNIEWKOWSKISZEF ZESPOŁU
por. Sławomir MARTYN

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych