BIP
3. Sandomierski batalion radiotechniczny
Dowództwo


DOWÓDCA
VACAT
ZASTĘPCA DOWÓDCY-SZEF SZTABU
mjr Paweł GRELEWSKISZEF SZKOLENIA
kpt.  Wojciech KUŚMIERCZYK
SZEF ZESPOŁU
VACAT

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych