BIP
3. Sandomierski batalion radiotechniczny
Dowództwo


DOWÓDCA

ppłk Paweł CZAJKOWSKIZASTĘPCA DOWÓDCY - SZEF SZTABU
mjr Paweł GRELEWSKI
SZEF SZKOLENIA
por. Michał GNIEWKOWSKISZEF ZESPOŁU
por. Sławomir MARTYN

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych